JESTEŚ TUTAJ:
O PROJEKCIE

O projekcie

SWITCH („Sustainable Water Management Improves Tommorow’s Cities’ Health” – „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”) to projekt zintegrowany wykonywany w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej “Wpływ globalnych zmian klimatu na ekosystemy”. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum 32 partnerów w 13 krajach, któremu przewodzi UNESCO-IHE Institute for Water Education (Instytut Edukacji Wodnej UNESCO). Obejmuje 9 miast demonstracyjnych w Europie i krajach rozwijających się: Akra, Aleksandria, Belo Horizonte, Birmingham, Hamburg, Łódź, Pekin, Tel Aviv i Saragossa. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006-2011.

Cele projektu SWITCH

Głównym celem projektu SWITCH jest rozwój i wdrażanie rozwiązań naukowych, technologicznych oraz socjoekonomicznych sprzyjających osiągnięciu zrównoważonego rozwoju i efektywnemu zarządzaniu zasobami wody na terenach zurbanizowanych. Nowy proponowany przez SWITCH paradygmat w zarządzaniu zasobami wodnymi wychodzi poza tradycyjne rozwiązania naukowe, biznesowe i komunikacyjne , aby z wyprzedzeniem reagować na wyzwania wynikające z globalnych zmian klimatu, urbanizacji i uprzemysłowienia, zmian demograficznych, migracji z obszarów wiejskich do miast oraz zwiększonego zapotrzebowania na energię. Kluczową propozycją, jaką niesie SWITCH jest zastosowanie zasady holistycznego zarządzania obiegiem wodnym w mieście, jako alternatywy do zarządzania sektorowego ad hoc.

Korzyści z udziału w SWITCH

  • Innowacyjny, zrównoważony, zdrowy i bezpieczny system wodny w miastach
  • Długofalowa ochrona jakości źródeł wody pitnej
  • Zmniejszenie ryzyka chorób związanych z jakością wody
  • Zmniejszenie ryzyka suszy oraz powodzi
  • Poprawa systemu zarządzania wodą w mieście jako zasobem wspólnoty w społeczeństwie obywatelskim
  • Efektywne zastosowanie innowacji naukowych w codziennym zarządzaniu zasobami wodnymi w „Mieście Jutra”
  • Trwały i żywotny wpływ na globalny oraz lokalny sektor wodny w 9 miastach demonstracyjnych w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej, oraz transfer doświadczeń do innych miast na świecie