JESTEŚ TUTAJ:
GRUPY ROBOCZE SWITCH PRACUJĄCE NAD DOKUMENTEM ...

Grupy Robocze SWITCH pracujące nad dokumentem strategicznym dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w Łodzi

Szanowni Państwo,

Rozpoczynają pracę liderzy grup roboczych w ramach projektu SWITCH, których zadaniem jest pomoc w zredagowaniu dokumentu strategicznego dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w Łodzi.

Wyłonione Grupy Robocze to:

  1. Zarządzanie Zasobami Wodnymi i Środowiskiem (lider – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ)
  2. Infrastruktura Wodna (lider – ZWiK)
  3. Planowanie Przestrzenne i Inwestycje (lider – Biuro Architekta Miasta)
  4. Partycypacja Społeczna, Komunikacja i Informacja (lider MI PAN ERCE p/a UNESCO)
  5. Planowanie Strategiczne (lider – Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ)

Uprzejmie proszę o kontakt tych z Państwa spośród członków grupy Learning Alliance, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w w/w grupach roboczych na adres switchla@biol.uni.lodz.pl

Koordynator Grupy SWITCH Łódź Learning Alliance – Monika Dzięgielewska-Geitz